PUC voor de interieurbouw

PUC staat voor Production Under Control.
PUC is totaalsoftware voor ondersteuning van de interieurbouw.
PUC is er ook voor andere productiebedrijven, zoals meubelstoffeerderijen en toeleveranciers van halffabricaten.
PUC is er voor calculeren, offertes, facturen, herinneringen, nacalculaties, urenregistratie, inkopen, bedrijfsgegevens, projectgegevens en nog veel meer.
PUC gemaakt door interieurbouwers voor interieurbouwers.

Onze diensten

Interieurbouw

PUC is gemaakt door de interieurbouw voor de interieurbouw. Maar ook voor aanverwante productieorganisaties, zoals stoffeerderijen of leveranciers van halffabricaten voor de interieurbouw.

PUC in the cloud

PUC is overal te benaderen.  PUC staat namelijk in de ‘Cloud’, hetgeen wil zeggen dat PUC en al uw gegevens niet bij u op de computer of server staan, maar ergens in Nederland in een maximaal beveiligd dataopslagcentrum. Zodra u de beschikking heeft over internet heeft u ook de beschikking over uw gegevens.

Dat is wel zo gemakkelijk.

En veilig.

Implementatie

Met PUC bieden wij u niet alleen maar het gebruik van een softwarepakket aan. PUC wordt door ons ook bij u geïmplementeerd, gewoon omdat wij vinden dat een goede implementatie van software in de organisatie minstens zo belangrijk is als de software zelf.

Wat doen we nog meer

Wat doen we nog meer?

Help mee!

Help mee om PUC nog beter te maken voor alle gebruikers. PUC gebruikers hebben inspraak in wat er verder ontwikkeld wordt en hoe dat gebeurt. Op basis van hoe bruikbaar het wordt geacht voor het algemeen, worden de wijzigingen gratis doorgevoerd. Zo is PUC toch een stukje maatwerk software geworden. Maar zonder verdere kosten.

Organisatie

Een softwarepakket zoals PUC in gebruik nemen kan voor grote wijzigingen in de organisatie zorgen. Future@Work ondersteunt u in dit veranderingsproces en zorgt ervoor dat uw organisatie niet in het diepe wordt gegooid.

Helpdesk

PUC is uitgebreid en hoewel intuïtief van opzet, het volledig gebruik maken van alle mogelijkheden van PUC zal tijd kosten. Daarom is er zowel online als offline ondersteuning aanwezig. Telefonisch kunnen we al veel zaken aan u uitleggen en verklaren en door het (tijdelijk) overnemen van uw computer kunnen we veel potentiële problemen in de kiem smoren. PUC komt uit de interieurbouw en dus is de beschikbaarheid van de helpdesk daarop aangepast. De PUC helpdesk is daarom voor u (bijna) altijd bereikbaar. Direct.

Wat wilt u het eerst zien?

Eerst de rondleiding?

...of eerst maar kijken wat het kost?

PUC in het kort

Vastleggen van alle personeelsleden, lonen en looncomponenten, NAW-gegevens, autorisaties in PUC, enz.

Personeel

Het vastleggen van de organisatiestructuur, afdelingen, huisvesting en vervoersmiddelen, machines en personeel t.b.v. kostprijsberekeningen.

Organisatie

Diverse management tools in de vorm van overzichten, planningen, kosten en omzetprognoses, overzichten directe en indirecte uren, calculatieanalyses en een tool om de effectiviteit van het bedrijf te meten.

Management tools

Het beheer van tekeningnummers en koppeling met projecten en opdrachtgevers, architecten, enz. Tevens het aanmaken van een directorystructuur op server of werkstation voor de digitale opslag van tekeningen.

Tekeningbeheer

Het vastleggen van alle in gebruik zijnde gereedschappen, inclusief status, onderhoudshistorie en veiligheidskeuringen.

Materieelbeheer

Het registreren van alle uitgegeven werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Registreren uitgifte werkkleding en PBM

Snelle globale nacalculaties of een uitgebreide gedetailleerde nacalculatie, diverse vergelijkingen tussen budget en realiteit, tussentijdse rapportages, enz.

Nacalculatie

Het maken van alle projectfacturen, overzichten creëren van omzetoverzichten en openstaande betalingen, het maken van herinneringen en aanmaningen.

Facturatie

Vastleggen van uw projectinkoop, maar ook alle andere inkopen voor het bedrijf, controlemogelijkheden van ontvangst goederen en factuur, de basis leggen voor uw FSC en PEFC projecten en uw VOS-boekhouding, maar ook de registratie van uw parkeerkosten.

Projectinkoop

Het creëren van uw digitale projectadministratie met uitgebreide mogelijkheden om uw projectgegevens op te slaan, het automatisch maken van een directorystructuur op uw server of computer voor standaardisering van uw opslag, uitgeven van werkbonnen en projectkaarten, direct inzicht in de voortgang van uw project, enz.

Projectadministratie

Vastleggen van klantgegevens, registreren en bijhouden van gesprekken, acquisitie plannen en uitvoeren, allemaal mogelijk met PUC.

Relatiebeheer

Registreren van de aanvragen van klanten, maken van uitgebreide voorcalculaties met uitgebreide tabellen voor materialen en bewerkingen, intuïtief maken van offertes, opdrachtbevestigingen, begrotingen en nog veel meer.

Verkoop